نمایش 9 24 36

ظرف اردوخوری یکی از ظرف های اختصاصی سرو اردو به شمار می رود. اردو خوراکی است که ما آن را با نام پیش غذا می شناسیم. این کلمه ریشه ای فرانسوی دارد و مجموعه وسیعی از انواع خوراکی های مختلف را شامل می شود.

اردو معمولا از مواد مقوی تهیه می شود و هدف از ارائه آن این است که افراد از پرخوری جلوگیری کرده و به اندازه معمول و استاندارد کالری را از غذای اصلی دریافت کنند.

همچنین برخی از اردو ها مثل سوپ می توانند سیستم گوارش را برای پذیرش غذای اصلی آماده کنند و از ناراحتی هایی که به دلیل ورود یکباره غذا به سیستم گوارش بروز می کند، جلوگیری کنند.