مبل تختخواب شو دو نفره پاندا

مبل تختخواب شو

مبل تختخواب شو یک نفره

نحوه باز و بسته شدن مبل تختخواب شو دو نفره

نحوه باز و بسته شدن مبل تختخواب شو باکس دار

نمایش 9 24 36

مبل تخت خواب شو دو نفره لاوندر

امتیاز 0 از 5
14,000,000 تومان

مبل تختخواب شو دو نفره اورلاندو

امتیاز 0 از 5
شروع قیمت از: 10,500,000 تومان

مبل تختخواب شو دو نفره آشیر

امتیاز 0 از 5
شروع قیمت از: 10,500,000 تومان

مبل تختخواب شو دو نفره الیز

امتیاز 0 از 5
شروع قیمت از: 10,500,000 تومان

مبل تختخواب شو باکسدار جاجیم

امتیاز 0 از 5
شروع قیمت از: 12,100,000 تومان

مبل تختخواب شو دو نفره چستر فیلد جاجیم

امتیاز 0 از 5
شروع قیمت از: 17,000,000 تومان

مبل تخت خواب شو باکس دار دو نفره از تولیدی

امتیاز 0 از 5
شروع قیمت از: 12,100,000 تومان

مبل تختخواب شو چستر دو نفره آوا

امتیاز 0 از 5
شروع قیمت از: 14,000,000 تومان

مبل تختخواب شو چستر دو نفره

امتیاز 0 از 5
شروع قیمت از: 17,000,000 تومان

مبل تخت خواب شو باکس دار دو نفره اکسان ارزان

امتیاز 0 از 5
شروع قیمت از: 12,100,000 تومان

مبل تخت خواب شو دو نفره لاریکس

امتیاز 0 از 5
شروع قیمت از: 11,400,000 تومان

مبل تخت خواب شو دو نفره ساپتا جدید

امتیاز 0 از 5
شروع قیمت از: 10,400,000 تومان

مبل تخت خواب شو دو نفره ساپتا دسته متکایی

امتیاز 0 از 5
شروع قیمت از: 8,400,000 تومان

قیمت و خرید مبل تختخواب شو دو نفره ایپک

امتیاز 0 از 5
شروع قیمت از: 10,700,000 تومان

مبل تخت خواب شو دو نفره شیک ایپک

امتیاز 0 از 5
شروع قیمت از: 10,700,000 تومان

مبل تختخواب شو دو نفره لاویز جدید

امتیاز 0 از 5
شروع قیمت از: 10,600,000 تومان

مبل تخت خواب شو دو نفره باکس دار پاندورا

امتیاز 0 از 5
شروع قیمت از: 11,500,000 تومان

مبل تخت خواب شو دو نفره کاپیتال

امتیاز 0 از 5
شروع قیمت از: 10,700,000 تومان

مبل تخت خواب شو دو نفره دیانا

امتیاز 0 از 5
شروع قیمت از: 10,300,000 تومان

مبل تخت خواب شو ترکیه ای دو نفره گرند

امتیاز 0 از 5
شروع قیمت از: 12,100,000 تومان

مبل تختخواب شو دخترانه دو نفره پرشین

امتیاز 0 از 5
شروع قیمت از: 11,400,000 تومان

مبل تختخواب شو دو نفره مبینا طبی

امتیاز 0 از 5
شروع قیمت از: 9,300,000 تومان

مبل تختخواب شو دو نفره لالوسکی دو قلو

امتیاز 0 از 5
شروع قیمت از: 10,700,000 تومان

مبل تختخواب شو دو نفره لالوسکی

امتیاز 0 از 5
شروع قیمت از: 10,700,000 تومان
مبل تختخواب شو دو نفره اورلاندو

مبل تختخواب شو دو نفره اورلاندو

شروع قیمت از: 10,500,000 تومان

مبل تختخواب شو دو نفره آشیر

مبل تختخواب شو دو نفره آشیر

شروع قیمت از: 10,500,000 تومان

مبل تختخواب شو دو نفره الیز

مبل تختخواب شو دو نفره الیز

شروع قیمت از: 10,500,000 تومان

مبل تختخواب شو باکسدار جاجیم

مبل تختخواب شو باکسدار جاجیم

شروع قیمت از: 12,100,000 تومان

مبل تختخواب شو چستر دو نفره آوا

مبل تختخواب شو چستر دو نفره آوا

شروع قیمت از: 14,000,000 تومان

مبل تختخواب شو چستر دو نفره

مبل تختخواب شو چستر دو نفره

شروع قیمت از: 17,000,000 تومان

مبل تخت خواب شو دو نفره لاریکس

مبل تخت خواب شو دو نفره لاریکس

شروع قیمت از: 11,400,000 تومان

مدل جدید مبل تختخواب شو دو نفره ساپتا

مبل تخت خواب شو دو نفره ساپتا جدید

شروع قیمت از: 10,400,000 تومان

مبل تخت خواب شو دو نفره شیک ایپک

مبل تخت خواب شو دو نفره شیک ایپک

شروع قیمت از: 10,700,000 تومان

مبل تختخواب شو دو نفره لاویز

مبل تختخواب شو دو نفره لاویز جدید

شروع قیمت از: 10,600,000 تومان

مبل تخت خواب شو دو نفره کاپیتال دو قلو

مبل تخت خواب شو دو نفره کاپیتال

شروع قیمت از: 10,700,000 تومان

مبل تخت خواب شو دو نفره دیانا

مبل تخت خواب شو دو نفره دیانا

شروع قیمت از: 10,300,000 تومان

مبل تخت خواب شو ترکیه ای

مبل تخت خواب شو ترکیه ای دو نفره گرند

شروع قیمت از: 12,100,000 تومان

مبل تختخواب شو دو نفره دخترانه پرشین

مبل تختخواب شو دخترانه دو نفره پرشین

شروع قیمت از: 11,400,000 تومان

مبل تختخواب شو دو نفره مبینا

مبل تختخواب شو دو نفره مبینا طبی

شروع قیمت از: 9,300,000 تومان

مبل تختخواب شو دو نفره لالوسکی دوقلو

مبل تختخواب شو دو نفره لالوسکی دو قلو

شروع قیمت از: 10,700,000 تومان

مبل تختخواب شو دو نفره لالوسکی در حالت جمع شو

مبل تختخواب شو دو نفره لالوسکی

شروع قیمت از: 10,700,000 تومان

مبل تختخواب شو دو نفره ایپک

مبل تختخواب شو دو نفره مدل ایپک

شروع قیمت از: 10,700,000 تومان

مبل تختخواب شو دو نفره پاندا

مبل تختخواب شو دو نفره پاندا

شروع قیمت از: 11,000,000 تومان

مبل تختخواب شو دو نفره مبینا

مبل تختخواب شو دو نفره مبینا

شروع قیمت از: 10,500,000 تومان

مبل تختخواب شو ترکیه ای دو نفره گرند

مبل تختخواب شو ترکیه ای دو نفره گرند

شروع قیمت از: 12,100,000 تومان

مبل تختخواب شو دو نفره پاندورا

مبل تختخواب شو دو نفره پاندورا

شروع قیمت از: 11,500,000 تومان

مبل تختخواب شو دو نفره پرشین

مبل تختخواب شو دو نفره پرشین

شروع قیمت از: 10,500,000 تومان

مبل تختخواب شو دو نفره دیانا

مبل تختخواب شو دو نفره دیانا

شروع قیمت از: 10,300,000 تومان

مبل تختخواب شو دو نفره

مبل تختخواب شو دو نفره در مدل های مختلف تولید میشود ، وقتی میگوییم دو نفره منظورمان این است که دو نفر همزمان میتوانند روی آن بنشینند و در حالت تخت شو ، کنار یکدیگر بطور راحت دراز کشیده و استراحت نمایند ، تنوع مدل مبل تختخواب شو دو نفره به این صورت است :

1- مدل مبل تختخواب شو دو نفره که بصورت سه تکه است و حالت لولایی دارد ، شما آنرا به سمت بالا بلند کرده و بعد به سمت جلو باز میکنید ، همچنین پایه جلویی تخت به شکل U است . مدل هایی که به این صورت باز و بسته میشوند مدل های مبل تختخواب شو دو نفره لالوسکی ، چستر فیلد ، چستر آوا ، لاویز ، کاپیتال ، پاندورا ، دیانا ، مبینا ، پاندا ، لاریکس هستند.

مبل تختخواب شو چستر آوا دو نفره حالت تخت

2- مدل مبل تختخواب شو دو نفره چرخ دار که با چرخ های جلو به سمت بالا کشیده و بعد به طرف جلو میکشیم تا روی چرخ باز شود ، یکی از مدل های آسان بازشو هستند ، مدل هایی که بصورت چرخ دار باز میشوند شامل مدل پانیذ ، ساپتا ، پرشین هست.

3- مدل مبل تختخواب شو ریلی و یا کشویی که یک تکه زیر تکه دیگر بصورت کشویی به سمت جلو کشیده شده و بعد به سمت بالا هدایت میکنیم ، میتواند شامل باکس باشد یا نباشد ، مدل های مبل تختخواب شو دونفره  کشویی مانند اکسان دارای باکس است و مدل گرند یا مدل فوتون دارای باکس نیستند

مبل تخت خواب شو باکس دار دو نفره اکسان

4- مدل مبل تختخواب شو یک تکه ایپک که بصورت سه حالته و در یک حرکت پشتی به سمت عقب باز شده و به حالت تخت در میاید

مبل تختخواب شو دو نفره شیک ایپک2

ابعاد مبل تختخواب شو دو نفره

مبل تختخواب شو دو نفره ها ( داخل نشیمن یا بین دو دسته ) در سایز 140 ، 160 ، 155 ( دو قلو ) سانتی متر در مرکز فروش و تولید مبل تختخواب شو جاجیم تولید میشود و سایز دسته ها از 10 سانت  تا حدود 18 سانتی متر میباشد ، زمانی که مبل به حالت تخت در میاید طول تختخواب به 190 cm  میرسد ، شما میتوانید در سایز 155 نشیمن را به دو قسمت تقسیم کنید و زمانی که نیاز دارید یکی از تخت ها را ببندید تا به حالت ال در بیاید.

قیمت مبل تختخواب شو دو نفره

شما با یک جستجوی ساده میتوانید انواع قیمت مبل تختخواب شو دو نفره را در تمامی سایت ها مشاهده نمایید اما چیزی که قابل توجه است قیمت مناسب و متعادل فروشگاه جاجیم است ما در کنار کیفیت قابل توجه خودمان دو سال ضمانت محصولاتمان را در اختیار شما قرار میدهیم

قیمت مبل تختخواب شو با توجه تغییر مداوم قیمت اجناس  ، نوع پارچه و سایز مبل تخت شو متغیر میباشد اما در آبان 1401  از 7.500.000 تومان شروع میشود تا 11.600.000

خرید مبل تختخواب شو دو نفره

در فضاهایی که به شما اجازه میدهد تا کاناپه بزرگی قرار دهید و در صورت باز شدن و به حالت تخت درآوردن آن مشکلی نداشته باشید در خرید مبل تختخواب شو دو نفره شک نکنید ، زیرا این مبل تختخواب شو طبی ابن امکان را میدهد که دو نفر بصورت راحت برای استراحت و وخوابیدن رو آن دراز بکشند ، همچنین در فضاهای اداری یا هتل هم بهترین گزینه همین مبل تختخواب شو دو نفره است که در اشغال فضای هتل مهمترین و مثبت ترین تاثیر را دارد

بهترین مارک مبل تختخواب شو دو نفره

اگر در بازار بگردیم و از فروشگاه های متعدد بخواهیم در مورد بهترین مارک مبل تختخواب شو دو نفره بپرسیم قطعا نام های زیادی میشنوید اما در بین این برند ها مبل تخت شو جاجیم با حفظ کیفیت بالای محصول و تولید بر اساس استاندارد توانسته است مشتریان زیادی را در سراسر کشور از کیفیت محصولات خود راضی نماید.صداقت در گفتار و تولید با کیفیت سرلوحه این شرکت تولیدی مبل تختخواب شو میباشد.

بهترین برند مبل تختخواب شو در بازار

مرکز فروش مبل تختخواب شو دو نفره

برای خرید مبل تخت شو در تهران و سایر شهرستان ها مراکز مختلفی وجود دارد اما پیدا کردن یک مرکز فروش مبل تختخواب شو معتبر نیازمند تحقیق بسیار است ، ما با توجه به رضایت حداکثری مشتریانمان این اطمینان را به شما میدهیم که از بهترین متریال و مواد در ساخت مبل تختخواب شو یک نفره و دو نفره استفاده میکنیم

مبل تختخواب شو ارزان دو نفره

در این شرایط کنونی تورم و افزایش قیمت محصولات پایه برای تولید مبل تختخواب شو دو نفره ، اگر کارخانه یا کارگاهی بخواهد با قیمت پایین تر از استاندارد محصول خود را بفروشد بایستی از کیفیت کار بزند اما ما هیچوقت کیفیت را فدای قیمت پایین نمیکنیم ولی در مقایسه با دیگر فروشگاه های مبل تختخواب شو میتوانیم ادعا کنیم با این کیفیت بالا قیمت پایین تری داریم و مبل تختخواب شو ارزان ارائه میدهیم ، برای اثبات ادعای ما میتوانید حضوری تشریف بیاورید و خریدتان را در کارخانه تولیدی مبل تخت شو در تهران انجام دهید

مبل تختخواب شو دو نفره طبی

یکی از مهم ترین مواردی که در خرید مبل تختخواب شو دو نفره طبی باید در نظر بگیرید اینست که شرکت تولید کننده برای نشیمن از اسفنج سی کیلویی یا فوم سرد استفاده کند تا در زمان استراحت به کمر شما آسیب نرساند و بتوانید چندین سال بدون له شدگی استفاده نمایید ، بعضی از شرکت ها با کم کردن کیفیت پارچه ، اسکلت کار ، و از همه مهمتر عدم استفاده از اسفنج مناسب قیمت پایین تر را ارائه مینمایند ، اما مشتری بعد از مدتی متوجه بی کیفیت بودن محصول خریداری شده میشود . ما در فروشگاه جاجیم و کارخانجات تولید مبل تختخواب شو در تهران با تضمین کیفیت به شرط شکافتن کار و مشاهده کیفیت تولید محصول را در معرض فروش میگذاریم و وجدان کاری خود را برای کیفیت پایین نمیفروشیم .

اسفنج سی کیلویی یا فوم سرد

فوم سرد مبل تختخواب شو

انواع مدل مبل تختخواب شو دو نفره

مبل تختخواب شو از لحاظ مدل دارای تنوع زیادی است و هر کدام با توجه به تغییر در دسته ها ، پشتی ، مکانیزم باز و بسته شدن با یکدیگر فرق دارند ، اما از لحاظ سایز به دو مدل مبل تختخواب شو یک نفره و مبل تختخواب شو دو نفره میتوان تقسیم کرد ، در نحوه باز شدن این مدل مبل تختخواب شو دو نفره میتونید تفاوتشان را در مدل های ایپک ، فوتون ، چستر فیلد و اکسان ببینید ، این 4 مدل مکانیزم باز و بسته شدن متفاوتی دارند.

کاناپه تختخواب شو

کاناپه تختخواب شو یک مبلمان چند منظوره است که می‌تواند به عنوان یک کاناپه راحت و زیبا برای نشستن در طول روز و همچنین به عنوان یک تختخواب جمع و جور برای استفاده در شب استفاده شود. این نوع کاناپه‌ها دارای ساختاری منحصر به فرد هستند که به سادگی قابل تبدیل به یک تختخواب می‌شوند و فضایی راحت و مناسب برای خواب در شب فراهم می‌کنند.

کاناپه تختخواب شو یک گزینه عالی برای فضاهای کوچک است، زیرا به شما امکان می‌دهد در فضای محدود خانه خود همزمان از یک کاناپه و یک تختخواب استفاده کنید. با تبدیل کاناپه به تختخواب و برعکس، می‌توانید فضای بیشتری را در اتاق خود صرفه جویی کنید و از آن بهره‌برداری کنید.

از لحاظ طراحی، کاناپه تختخواب شو در انواع رنگ‌ها و استایل‌ها موجود است، بنابراین می‌توانید براساس سلیقه و دکوراسیون داخلی خانه خود، گزینه‌ای را انتخاب کنید که با آن هماهنگی دارد. همچنین، برخی از مدل‌ها دارای فضای ذخیره‌سازی برای قرار دادن پتو، وسایل خواب و سایر اشیاء می‌باشند.

با توجه به تنوع و کاربردی بودن کاناپه تختخواب شو، می‌تواند گزینه‌ی عالی برای فضاهای معیشتی، اتاق مهمان، استودیوهای مسکونی و هر فضای دیگری که نیاز به استفاده چندمنظوره دارد، باشد.

کاناپه تخت شو

کاناپه تخت شو می‌تواند برای چند نفر مناسب باشد، اما تعداد افرادی که می‌توانند راحتاً بر روی آن قرار بگیرند، به متناسب با اندازه و طراحی کاناپه متفاوت است. در ادامه، چند نوع کاناپه تخت شو بر اساس تعداد افراد را برای شما توضیح می‌دهم:

1. کاناپه تخت شو یک نفره: برخی مدل‌های کاناپه تخت شو به اندازه‌ی یک تختخواب تک نفره است و در حالت باز به راحتی برای یک نفر فضای خواب مناسب ارائه می‌دهد. این گزینه برای اتاق مهمان، اتاق کودک یا فضاهای کوچک به عنوان یک تخت تک نفره مناسب است.

2. کاناپه تخت شو دو نفره: برخی مدل‌های کاناپه تخت شو به اندازه‌ی یک تختخواب دو نفره هستند. در حالت باز، این کاناپه‌ها فضای خوابی را برای دو نفر فراهم می‌کنند و می‌توانند در اتاق خواب اصلی، سالن پذیرایی یا فضاهای زندگی دیگر استفاده شوند.

3. کاناپه تخت شو برای تعداد بیشتری از دو نفر: برخی کاناپه‌های تخت شو با طراحی بزرگتر و فضای بیشتری می‌توانند برای تعداد بیشتری از دو نفر مناسب باشند. این نوع کاناپه‌ها معمولاً در فضاهای اجتماعی مانند سالن پذیرایی استفاده می‌شوند و به عنوان یک جای نشستن راحت و همچنین تختخواب اضافی برای میهمانان مفید هستند.

بنابراین، به توجه به تعداد افرادی که می‌خواهند از کاناپه تخت شو استفاده کنند، می‌توانید یک مدل مناسب را انتخاب کنید. همچنین، در هنگام خرید کاناپه تخت شو، به ابعاد و فضایی که در حالت باز ایجاد می‌کند، دقت کنید تا به اندازه کافی برای تمامی افراد مورد استفاده قرار گیرد.

مشارکت خریداران در فرم نظرسنجی رضایت مشتری   مشارکت میکنم

فروش سازمانی و ارگان ها

09909248464

سبد خرید

قیمت ها در حال بروزرسانی است ،استعلام تلفنی

enemad-logo